Defenders in Dordrecht
Rest, Reflection & Recharging
Recente Tweets
Over DiD

Doel

Ons doel is dat mensen zich blijven inzetten voor vrijheid en mensenrechten, ook daar waar dat risicovol is. DiD draagt bij door mensenrechtenverdedigers die dat nodig hebben een mini-sabbatical in onze stad aan te bieden en door andere ondersteunende activiteiten. Meer hierover in onze statuten.


Lees meer over onze organisatie, verantwoording en beleid.