Defenders in Dordrecht
Rest, Reflection & Recharging
Recente Tweets
Organisatie, verantwoording, beleid
Organisatie

DiD is een initiatief van Dordtenaren, opgericht op 26 mei 2014 en ingeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60744081 en RSIN 8540.41.114.

Arjan van der Waal is voorzitter, Angelica Molter is secretaris, Arnold de Raad is penningmeester en Frans Ploegmakers is algmeen bestuurslid.

Ons bankrekeningnummer is NL18 TRIO 0197 965 83 tnv Stichting Defenders in Dordrecht.


Verantwoording

DiD werkt volgens plan en maakt jaarverslagen openbaar. Lees hier de stukken van 2014 en van 2015.


Beleid

Defenders in Dordrecht voert op een aantal vlakken specifiek beleid.

Voor wat betreft gedrag van betrokkenen maken we afspraken met onze (vrijwillige) medewerkers en houden zij zich aan de code ter voorkoming van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook hebben wij een klachtenprocedure.

Donateurs zijn gehouden aan algemene voorwaarden.